Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/09/2010 mysterio [ia] mysterio εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 multitude [ia] multitude εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 montania [ia] montania εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 multiplicar [ia] multiplicar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 motor [ia] motor εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 narrar [ia] narrar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 Natal [ia] Natal εκφώνηση 1 ψήφοι
16/09/2010 native [ia] native εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 nativo [ia] nativo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 moral [ia] moral εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 morsura [ia] morsura εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 morto [ia] morto εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 naturalmente [ia] naturalmente εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 naval [ia] naval εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 nebulose [ia] nebulose εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 nocive [ia] nocive εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 nocer [ia] nocer εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 notar [ia] notar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 osar [ia] osar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 original [ia] original εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 oscillar [ia] oscillar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 oval [ia] oval εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 oxygeno [ia] oxygeno εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 ordinar [ia] ordinar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 ordinari [ia] ordinari εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 organo [ia] organo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 orgolio [ia] orgolio εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 orgoliose [ia] orgoliose εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 offerta [ia] offerta εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 officiero [ia] officiero εκφώνηση 0 ψήφοι