Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/09/2010 olear [ia] olear εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 olla [ia] olla εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 oncle [ia] oncle εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 opposite [ia] opposite εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 optic [ia] optic εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 opinar [ia] opinar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 paccar [ia] paccar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pacco [ia] pacco εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pacific [ia] pacific εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 particular [ia] particular εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 partita [ia] partita εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 passato [ia] passato εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 partito [ia] partito εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pascha [ia] pascha εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 passion [ia] passion εκφώνηση 1 ψήφοι
16/09/2010 parentes [ia] parentes εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 parlamento [ia] parlamento εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 a parte [ia] a parte εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 del parte de [ia] del parte de εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 haber parte in [ia] haber parte in εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 prender parte in [ia] prender parte in εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pardono [ia] pardono εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 parente [ia] parente εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pagamento [ia] pagamento εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 paisage [ia] paisage εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pallide [ia] pallide εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 palo [ia] palo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 palpar [ia] palpar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 panno [ia] panno εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 par [ia] par εκφώνηση 0 ψήφοι