Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/02/2020 thank you [en] thank you εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2019 Oodgeroo Noonuccal [en] Oodgeroo Noonuccal εκφώνηση 0 ψήφοι
04/05/2016 Excuse me [en] Excuse me εκφώνηση 0 ψήφοι
14/04/2013 magnesium hydroxide [en] magnesium hydroxide εκφώνηση 2 ψήφοι
14/04/2013 detumesce [en] detumesce εκφώνηση 0 ψήφοι
14/04/2013 immorally [en] immorally εκφώνηση 0 ψήφοι
14/04/2013 reprovingly [en] reprovingly εκφώνηση 0 ψήφοι
14/04/2013 patrolman [en] patrolman εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 Richard Dafforne [en] Richard Dafforne εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 Stephen Monteage [en] Stephen Monteage εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 boaster [en] boaster εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 FullForms [en] FullForms εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 parasitology [en] parasitology εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 Stalingrad [en] Stalingrad εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 ovipositor [en] ovipositor εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 oviposition [en] oviposition εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 oviposit [en] oviposit εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 James Braid [en] James Braid εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 Christopher Knight [en] Christopher Knight εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 theocratic [en] theocratic εκφώνηση 1 ψήφοι
12/04/2013 eremitic [en] eremitic εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2013 Crippleware [en] Crippleware εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2013 Basil Yamey [en] Basil Yamey εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2013 annie sibonney [en] annie sibonney εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2013 Elise Stern Haas [en] Elise Stern Haas εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2013 ArchiCad [en] ArchiCad εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2013 John Collier [en] John Collier εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2013 minted [en] minted εκφώνηση 1 ψήφοι
11/04/2013 lefevere [en] lefevere εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2013 oleosity [en] oleosity εκφώνηση 0 ψήφοι