Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/03/2013 Clepsydra [en] Clepsydra εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 thyestean [en] thyestean εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 tiffin [en] tiffin εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 immane [en] immane εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 collogue [en] collogue εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 macarize [en] macarize εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 trituration [en] trituration εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/03/2013 tripsis [en] tripsis εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 balter [en] balter εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 such and such [en] such and such εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/03/2013 narghile [en] narghile εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 decrescence [en] decrescence εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 pulvinar [en] pulvinar εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 discalceate [en] discalceate εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 chondrule [en] chondrule εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 gork [en] gork εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 weazen [en] weazen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 lubritorium [en] lubritorium εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 ontic [en] ontic εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 shandrydan [en] shandrydan εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 anililagnia [en] anililagnia εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 alphamegamia [en] alphamegamia εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 irrumation [en] irrumation εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 abderian [en] abderian εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 kathoey [en] kathoey εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Mudrooroo [en] Mudrooroo εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Sibbes [en] Sibbes εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Kathrein [en] Kathrein εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Ejoe Wilson [en] Ejoe Wilson εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 pelmet [en] pelmet εκφώνηση 0 ψήφοι