Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/04/2013 Chicago Rippers [en] Chicago Rippers εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/04/2013 Snowplough [en] Snowplough εκφώνηση 0 ψήφοι
06/04/2013 regally [en] regally εκφώνηση 0 ψήφοι
06/04/2013 DDoS [en] DDoS εκφώνηση 0 ψήφοι
06/04/2013 NetAmbit [en] NetAmbit εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 Griner [en] Griner εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 MacPherson Strut [en] MacPherson Strut εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 MSRP [en] MSRP εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 Halogen Headlamp [en] Halogen Headlamp εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 Gear Ratio [en] Gear Ratio εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 Four Wheel Drive [en] Four Wheel Drive εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/04/2013 Exhaust Manifold [en] Exhaust Manifold εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 Ball Joint [en] Ball Joint εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 All-Wheel Drive [en] All-Wheel Drive εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/04/2013 Alloy Wheels [en] Alloy Wheels εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 B-Pillar [en] B-Pillar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 A-Pillar [en] A-Pillar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 Leslie Stephen [en] Leslie Stephen εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 Thymocyte [en] Thymocyte εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 manacled [en] manacled εκφώνηση -1 ψήφοι
05/04/2013 irreclaimable [en] irreclaimable εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2013 London Palladium [en] London Palladium εκφώνηση -1 ψήφοι
05/04/2013 babyhood [en] babyhood εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2013 cash flow [en] cash flow εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2013 breakeven point [en] breakeven point εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2013 break even chart [en] break even chart εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2013 coincided [en] coincided εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2013 Paughco [en] Paughco εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2013 720 [en] 720 εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2013 Pusheen [en] Pusheen εκφώνηση 0 ψήφοι