Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/04/2013 Beahan [en] Beahan εκφώνηση 0 ψήφοι
02/04/2013 Michael Burawoy [en] Michael Burawoy εκφώνηση 0 ψήφοι
02/04/2013 Menghaney [en] Menghaney εκφώνηση 0 ψήφοι
02/04/2013 Exoculate [en] Exoculate εκφώνηση 0 ψήφοι
02/04/2013 bigorexia [en] bigorexia εκφώνηση 0 ψήφοι
02/04/2013 Outroop [en] Outroop εκφώνηση 0 ψήφοι
02/04/2013 Wheeple [en] Wheeple εκφώνηση 0 ψήφοι
02/04/2013 estrapade [en] estrapade εκφώνηση 0 ψήφοι
02/04/2013 Deshawn [en] Deshawn εκφώνηση 0 ψήφοι
02/04/2013 abandon ship [en] abandon ship εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 Tom Hulce [en] Tom Hulce εκφώνηση 1 ψήφοι
01/04/2013 reformed [en] reformed εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 enlisted [en] enlisted εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 rowed [en] rowed εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 Motorola Razr [en] Motorola Razr εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 pentamidine [en] pentamidine εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 immiseration [en] immiseration εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 bookcrossing [en] bookcrossing εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 week-long [en] week-long εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 jubilantly [en] jubilantly εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 Sadie Hawkins [en] Sadie Hawkins εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 Lothair [en] Lothair εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 genericize [en] genericize εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 genericization [en] genericization εκφώνηση 0 ψήφοι
01/04/2013 ineffective [en] ineffective εκφώνηση -1 ψήφοι
31/03/2013 Kooskia [en] Kooskia εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2013 n¹⁰ [en] n¹⁰ εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/03/2013 milwaukee brewers [en] milwaukee brewers εκφώνηση -1 ψήφοι
31/03/2013 Ultracrepidate [en] Ultracrepidate εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2013 Aegrotat [en] Aegrotat εκφώνηση 0 ψήφοι