Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/03/2013 iridiagnosis [en] iridiagnosis εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 homolaterality [en] homolaterality εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 vicarage [en] vicarage εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/03/2013 iridologist [en] iridologist εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 iridodiagnosis [en] iridodiagnosis εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 ditch-like [en] ditch-like εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 drawbridge [en] drawbridge εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 Trichomonas vaginalis [en] Trichomonas vaginalis εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 concinnate [en] concinnate εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 Winnie Madikizela-Mandela [en] Winnie Madikizela-Mandela εκφώνηση -1 ψήφοι
30/03/2013 candidly [en] candidly εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 Skurfing [en] Skurfing εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 cambist [en] cambist εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 acyanobleptlc [en] acyanobleptlc εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 acyanopsia [en] acyanopsia εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 erythropsia [en] erythropsia εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 chromesthesia [en] chromesthesia εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 chromatopsia [en] chromatopsia εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 castrametation [en] castrametation εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 poculiform [en] poculiform εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 psephitic [en] psephitic εκφώνηση 0 ψήφοι
30/03/2013 bordering [en] bordering εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Hypercatalectic [en] Hypercatalectic εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Cleanth Brooks [en] Cleanth Brooks εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Kwame Anthony Appiah [en] Kwame Anthony Appiah εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 The Well-Wrought Urn [en] The Well-Wrought Urn εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Hamartia [en] Hamartia εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/03/2013 Freytag's Pyramid [en] Freytag's Pyramid εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Dibrach [en] Dibrach εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 ballow [en] ballow εκφώνηση 0 ψήφοι