Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/03/2013 Hamartia [en] Hamartia εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/03/2013 Freytag's Pyramid [en] Freytag's Pyramid εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Dibrach [en] Dibrach εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 ballow [en] ballow εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Anastrophe [en] Anastrophe εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Anacrusis [en] Anacrusis εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Allegoresis [en] Allegoresis εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Intertextuality [en] Intertextuality εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 zeugmatography [en] zeugmatography εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 waftage [en] waftage εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 dulosis [en] dulosis εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 teratism [en] teratism εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Recoct [en] Recoct εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 flogging [en] flogging εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 decasyllabic [en] decasyllabic εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 quindecasyllabic [en] quindecasyllabic εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 nanocephalous [en] nanocephalous εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 naupathia [en] naupathia εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 latiplantar [en] latiplantar εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 halitus [en] halitus εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 famulus [en] famulus εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 fantod [en] fantod εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 fulgurant [en] fulgurant εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 ambry [en] ambry εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 keld [en] keld εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 gloze [en] gloze εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 throwster [en] throwster εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 gadarene [en] gadarene εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 clerisy [en] clerisy εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 weasand [en] weasand εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές