Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/02/2012 yegân [tr] yegân εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/02/2012 kromozom [tr] kromozom εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/02/2012 mütemayil [tr] mütemayil εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/02/2012 icazetname [tr] icazetname εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/02/2012 sülüs [tr] sülüs εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/02/2012 münazara [tr] münazara εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/02/2012 nispetsiz [tr] nispetsiz εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 ürpertici [tr] ürpertici εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 zeyrek [tr] zeyrek εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kaskatı [tr] kaskatı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 yasalaşma [tr] yasalaşma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 sonuçlandırma [tr] sonuçlandırma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kıvamlaştırmak [tr] kıvamlaştırmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kontrolcü [tr] kontrolcü εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 mahmurluk [tr] mahmurluk εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 imreniş [tr] imreniş εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 palet [tr] palet εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 realite [tr] realite εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 ledün [tr] ledün εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 saksılık [tr] saksılık εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 savunulma [tr] savunulma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kazıtma [tr] kazıtma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kırkyama [tr] kırkyama εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 sığma [tr] sığma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 vasıl [tr] vasıl εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 istifa [tr] istifa εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 zıtlık [tr] zıtlık εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kadük [tr] kadük εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 sömürgeleşme [tr] sömürgeleşme εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 katolik [tr] katolik εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές