Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/02/2012 öğretme [tr] öğretme εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 onca [tr] onca εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 pragmacılık [tr] pragmacılık εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kanatlandırma [tr] kanatlandırma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kütürdetmek [tr] kütürdetmek εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 muhabere [tr] muhabere εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 karasal [tr] karasal εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 mahmuzlamak [tr] mahmuzlamak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 örgütlenme [tr] örgütlenme εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kuluçkalık [tr] kuluçkalık εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 inkisar etmek [tr] inkisar etmek εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 inan [tr] inan εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 mamur [tr] mamur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 milliyetsiz [tr] milliyetsiz εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 ıslama [tr] ıslama εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 seçicilik [tr] seçicilik εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 vebalı [tr] vebalı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 muzırlaşma [tr] muzırlaşma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 mantıksız [tr] mantıksız εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 insansı [tr] insansı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 lâyemut [tr] lâyemut εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 kıymık [tr] kıymık εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 saçılış [tr] saçılış εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 katık [tr] katık εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/02/2012 zehirlilik [tr] zehirlilik εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 kuşaksız [tr] kuşaksız εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 vukufsuzluk [tr] vukufsuzluk εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 Kasem [tr] Kasem εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 itilâ [tr] itilâ εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2012 muvaffakıyetsizlik [tr] muvaffakıyetsizlik εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές