Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/01/2012 imrendirme [tr] imrendirme εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 regaip [tr] regaip εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 koşullu [tr] koşullu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 meleşmek [tr] meleşmek εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 kâr [tr] kâr εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 statü [tr] statü εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 indinde [tr] indinde εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 kalıt [tr] kalıt εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 pelesenk [tr] pelesenk εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 savuşturmak [tr] savuşturmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 sezdirme [tr] sezdirme εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 kabataslak [tr] kabataslak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 mütemadi [tr] mütemadi εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2012 uzmanlaşmak [tr] uzmanlaşmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 yoksun [tr] yoksun εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 kiralama [tr] kiralama εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 meziyetli [tr] meziyetli εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 sıyrık [tr] sıyrık εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 muallâ [tr] muallâ εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 muaf [tr] muaf εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 vedalaşma [tr] vedalaşma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/01/2012 yuhalama [tr] yuhalama εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 yalıtılma [tr] yalıtılma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 peyderpey [tr] peyderpey εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 mersiye [tr] mersiye εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 zahirî [tr] zahirî εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 kramp [tr] kramp εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 mülkî idare [tr] mülkî idare εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 lâkırdı [tr] lâkırdı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 yüz akı [tr] yüz akı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές