Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/01/2012 şahit olmak [tr] şahit olmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 murdar [tr] murdar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 yârenbaşı [tr] yârenbaşı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 manifaturacı [tr] manifaturacı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 medlûl [tr] medlûl εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 mıknatıslanmak [tr] mıknatıslanmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 kâğıtsı [tr] kâğıtsı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 kamufle [tr] kamufle εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 nihaî [tr] nihaî εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 yoğrulmak [tr] yoğrulmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 üreticilik [tr] üreticilik εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 kavramlaşmak [tr] kavramlaşmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 kümeleme [tr] kümeleme εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 paydaş [tr] paydaş εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 önceleme [tr] önceleme εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 mes'ut olmak [tr] mes'ut olmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 inatçı [tr] inatçı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 urgan [tr] urgan εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 kıymetleşme [tr] kıymetleşme εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 onar onar [tr] onar onar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 kırkma [tr] kırkma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 yiğitçe [tr] yiğitçe εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 yadırgatmak [tr] yadırgatmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 pestil [tr] pestil εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 itinasızlık [tr] itinasızlık εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 kaynatalık [tr] kaynatalık εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 sosyal statü [tr] sosyal statü εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 lâçkalık [tr] lâçkalık εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 piyangocu [tr] piyangocu εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/01/2012 ikinci el [tr] ikinci el εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές