Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/01/2012 kestanecik [tr] kestanecik εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 zehir zıkkım [tr] zehir zıkkım εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 müstenkif [tr] müstenkif εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 kefil [tr] kefil εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 sadistçe [tr] sadistçe εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 vıcırdaşma [tr] vıcırdaşma εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 muhtasar [tr] muhtasar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 yangıncı [tr] yangıncı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 vârissiz [tr] vârissiz εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 iç işleri [tr] iç işleri εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 nakkare [tr] nakkare εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 kuş kafesi [tr] kuş kafesi εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 kaypamak [tr] kaypamak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 kuru kafa [tr] kuru kafa εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 kızlar [tr] kızlar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 Kıptîlik [tr] Kıptîlik εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 ödenti [tr] ödenti εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 uzluk [tr] uzluk εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 yutturmak [tr] yutturmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 yerlileşmek [tr] yerlileşmek εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 keyifsizlik [tr] keyifsizlik εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 mersingiller [tr] mersingiller εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 uyulmak [tr] uyulmak εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 noktalama [tr] noktalama εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 lâzanya [tr] lâzanya εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 yardımcı ders [tr] yardımcı ders εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 sevdalı [tr] sevdalı εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 köpekleşme [tr] köpekleşme εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 çalışan [tr] çalışan εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/01/2012 bahçede [tr] bahçede εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές