Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/01/2014 Parrandeo [es] Parrandeo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/06/2011 consejo [es] consejo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/06/2011 matrimonio [es] matrimonio εκφώνηση 1 ψήφοι
22/06/2011 entusiasmo [es] entusiasmo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/06/2011 excelencia [es] excelencia εκφώνηση 0 ψήφοι
22/06/2011 plenitud [es] plenitud εκφώνηση 0 ψήφοι
22/06/2011 cárcel [es] cárcel εκφώνηση 1 ψήφοι
22/06/2011 endemoniado [es] endemoniado εκφώνηση 0 ψήφοι
22/06/2011 ministrar [es] ministrar εκφώνηση 0 ψήφοι
22/06/2011 Garvey [es] Garvey εκφώνηση 0 ψήφοι
22/06/2011 Salvador de Maella [es] Salvador de Maella εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 entendió [es] entendió εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 aguardaba [es] aguardaba εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 escurrido [es] escurrido εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 apesadumbrada [es] apesadumbrada εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 pertenencias [es] pertenencias εκφώνηση -1 ψήφοι
02/06/2010 penetró [es] penetró εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 destinados [es] destinados εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 tardaba [es] tardaba εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 correas [es] correas εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 deceso [es] deceso εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 incipientes [es] incipientes εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 brindar [es] brindar εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 tuvieron [es] tuvieron εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 trasladó [es] trasladó εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 asustaba [es] asustaba εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 apalancamiento [es] apalancamiento εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 anchas [es] anchas εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 entregada [es] entregada εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2010 exigía [es] exigía εκφώνηση 0 ψήφοι