Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/04/2018 Buenas tardes, señores. [es] Buenas tardes, señores. εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2018 ¿Pudisteis encontrarla? [es] ¿Pudisteis encontrarla? εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2018 autoinfligido [es] autoinfligido εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2018 Eurovision [es] Eurovision εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2018 de la [es] de la εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2018 malamente [es] malamente εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2018 maliciosamente [es] maliciosamente εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2018 recelar de alguien [es] recelar de alguien εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2018 saber a algo. [es] saber a algo. εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2018 Sí, ¡cómo no! [es] Sí, ¡cómo no! εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 recorriere [es] recorriere εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 recorran [es] recorran εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 recorráis [es] recorráis εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 recorramos [es] recorramos εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 obstaculizare [es] obstaculizare εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 obstaculicéis [es] obstaculicéis εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 obstaculicemos [es] obstaculicemos εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 obstaculices [es] obstaculices εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 obstaculicen [es] obstaculicen εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 girase [es] girase εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 girarais [es] girarais εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 giráramos [es] giráramos εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 Mariví Ugolino [es] Mariví Ugolino εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 cara de circunstancia [es] cara de circunstancia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 Deséame suerte [es] Deséame suerte εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 Pogo [es] Pogo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 pliegue de un vestido [es] pliegue de un vestido εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 bahías [es] bahías εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 no manchadizo [es] no manchadizo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/11/2017 inmaculados [es] inmaculados εκφώνηση 0 ψήφοι