Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/04/2018 Glimlachend [nl] Glimlachend εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2018 Zij wonen op de Nassaukade [nl] Zij wonen op de Nassaukade εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2018 nassaukade [nl] nassaukade εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zigeunerorkest [nl] zigeunerorkest εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 Louwers [nl] Louwers εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 Roels [nl] Roels εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 Wim-Jelle [nl] Wim-Jelle εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zienswijze [nl] zienswijze εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 ziende [nl] ziende εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zigeunertoonladder [nl] zigeunertoonladder εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zier [nl] zier εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zielzorg [nl] zielzorg εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zijdeteelt [nl] zijdeteelt εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zijderoute [nl] zijderoute εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zijdeglans [nl] zijdeglans εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zijde-industrie [nl] zijde-industrie εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zijdecocon [nl] zijdecocon εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 zijgalerij [nl] zijgalerij εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 oorlelletje [nl] oorlelletje εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 netvoeding [nl] netvoeding εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 Simone [nl] Simone εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 aanhouding [nl] aanhouding εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 doodverven [nl] doodverven εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2014 verkoopgolf [nl] verkoopgolf εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 lictorbundel [nl] lictorbundel εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 heraldisch [nl] heraldisch εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 nok [nl] nok εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 vervallen [nl] vervallen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 uitstralen [nl] uitstralen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 beemdbrikgronden [nl] beemdbrikgronden εκφώνηση 0 ψήφοι