Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
27/01/2012 promotie [nl] promotie εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2012 pyriet [nl] pyriet εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 uitoefenen [nl] uitoefenen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2012 bevoegdheid [nl] bevoegdheid εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 staking [nl] staking εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2012 koppelen [nl] koppelen εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 criterium [nl] criterium εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 staatssecretaris [nl] staatssecretaris εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 jongeman [nl] jongeman εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 soepel [nl] soepel εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 somber [nl] somber εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 effectief [nl] effectief εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 Henk Verkuyl [nl] Henk Verkuyl εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2012 grondig [nl] grondig εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 De Panne [nl] De Panne εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 Willem Buiter [nl] Willem Buiter εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 drainage [nl] drainage εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 Gustav Leonhardt [nl] Gustav Leonhardt εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 Jonne Harmsma [nl] Jonne Harmsma εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2012 muiderslot [nl] muiderslot εκφώνηση 0 ψήφοι
14/01/2012 zwartendijk [nl] zwartendijk εκφώνηση 0 ψήφοι
14/01/2012 Uittenbogaard [nl] Uittenbogaard εκφώνηση 0 ψήφοι
13/01/2012 Uhlenbeck [nl] Uhlenbeck εκφώνηση 0 ψήφοι
13/01/2012 aad [nl] aad εκφώνηση 0 ψήφοι
13/01/2012 Verhey [nl] Verhey εκφώνηση 0 ψήφοι
13/01/2012 Nicolaas Govert de Bruijn [nl] Nicolaas Govert de Bruijn εκφώνηση 0 ψήφοι
13/01/2012 chalcopyriet [nl] chalcopyriet εκφώνηση 0 ψήφοι
13/01/2012 Scholten [nl] Scholten εκφώνηση 0 ψήφοι
13/01/2012 Gerritsen [nl] Gerritsen εκφώνηση 0 ψήφοι
13/01/2012 Smeets [nl] Smeets εκφώνηση 0 ψήφοι