Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/01/2014 liedeerdgronden [nl] liedeerdgronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 kuilbrikgronden [nl] kuilbrikgronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 Herbert Blankensteijn [nl] Herbert Blankensteijn εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 Molijn [nl] Molijn εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 vlakvaaggronden [nl] vlakvaaggronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 hofeerdgronden [nl] hofeerdgronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 Entr'acte [nl] Entr'acte εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 tweeling [nl] tweeling εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 stiefvader [nl] stiefvader εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 stiefmoeder [nl] stiefmoeder εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 stiefbroer [nl] stiefbroer εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 stiefzus [nl] stiefzus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 melkveehouder [nl] melkveehouder εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 delbrikgronden [nl] delbrikgronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 bergbrikgronden [nl] bergbrikgronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 rooibrikgronden [nl] rooibrikgronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 plaseerdgronden [nl] plaseerdgronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 akkereerdgronden [nl] akkereerdgronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 meerveengronden [nl] meerveengronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 daalbrikgronden [nl] daalbrikgronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 slikvaaggronden [nl] slikvaaggronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 gorsvaaggronden [nl] gorsvaaggronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 drechtvaaggronden [nl] drechtvaaggronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 boveengronden [nl] boveengronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] poldervaaggronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] nesvaaggronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] vorstvaaggronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 aarveengronden [nl] aarveengronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 koopveengronden [nl] koopveengronden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2014 Broecke [nl] Broecke εκφώνηση 0 ψήφοι