Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/03/2012 dwarsstraat [nl] dwarsstraat εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 proesten [nl] proesten εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 brommen [nl] brommen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 losknopen [nl] losknopen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 Wtenbogaert [nl] Wtenbogaert εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 heus [nl] heus εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 gordijn [nl] gordijn εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 zeepsop [nl] zeepsop εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 perziken [nl] perziken εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 tussenin [nl] tussenin εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 groeten [nl] groeten εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 poosje [nl] poosje εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 opeten [nl] opeten εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 zuchten [nl] zuchten εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 staart [nl] staart εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/03/2012 knopen [nl] knopen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 Willemina Jacoba van Gogh [nl] Willemina Jacoba van Gogh εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 slepen [nl] slepen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 kalveren [nl] kalveren εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 Joep [nl] Joep εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 zand [nl] zand εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 schuinsmaarcheerder [nl] schuinsmaarcheerder εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2012 Nijgh & Van Ditmar [nl] Nijgh & Van Ditmar εκφώνηση 0 ψήφοι
21/03/2012 Koninklijke Ahold [nl] Koninklijke Ahold εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2012 politiekorps [nl] politiekorps εκφώνηση 0 ψήφοι
09/03/2012 medewerkerster [nl] medewerkerster εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2012 Geuzen [nl] Geuzen εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2012 richtingaanwijzer [nl] richtingaanwijzer εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2012 conrad busken huet [nl] conrad busken huet εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2012 vuilniswagen [nl] vuilniswagen εκφώνηση 0 ψήφοι