Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] Jan Dirksz Both εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Aagfe [nl] Aagfe εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] Johan Willem Beyen εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Boumans [nl] Boumans εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] Musetta van der Merwe εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 van Santen [nl] van Santen εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] Ambrosius Bosschaert εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] Michiel Sweerts εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Santomees [nl] Santomees εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Moorveld [nl] Moorveld εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Jean Dreze [nl] Jean Dreze εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] Bernard van Risamburgh εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] Joris de Caulerij εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] Christiaan Snouck Hurgronje εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] Noord-Nauw van Kales εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] Wilbert Hazelzet εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 verwachten [nl] verwachten εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 mogelijk [nl] mogelijk εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/05/2010 voorbode [nl] voorbode εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 DNA [nl] DNA εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 Karyoplasma [nl] Karyoplasma εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 geslachtscel [nl] geslachtscel εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 chromosomenformule [nl] chromosomenformule εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 meiose [nl] meiose εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 zaadcel [nl] zaadcel εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] geslachtschromosoom εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 X-chromosoom [nl] X-chromosoom εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] Y-chromosoom εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 celdeling [nl] celdeling εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2009 Minderhoud [nl] Minderhoud εκφώνηση 0 ψήφοι