Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/03/2014 fantastische [nl] fantastische εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2014 coryfee [nl] coryfee εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2014 bloemenzaak [nl] bloemenzaak εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2014 pakweg [nl] pakweg εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2014 lanterfant [nl] lanterfant εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2014 dvd-recorder [nl] dvd-recorder εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2014 boomknuffeltherapie [nl] boomknuffeltherapie εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2014 halsketting [nl] halsketting εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2014 in de bossen [nl] in de bossen εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2014 karretje [nl] karretje εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 beviel [nl] beviel εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 lijkkoets [nl] lijkkoets εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 lijkkist [nl] lijkkist εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 Varsseveldsestraatweg [nl] Varsseveldsestraatweg εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 storingsgevoelige [nl] storingsgevoelige εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 Kiers [nl] Kiers εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 Manfred F.R. Kets de Vries [nl] Manfred F.R. Kets de Vries εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 uitjouwen [nl] uitjouwen εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2014 Guy Vanderborght [nl] Guy Vanderborght εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 goddank [nl] goddank εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 met defecten [nl] met defecten εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 verstenen [nl] verstenen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 banvonnis [nl] banvonnis εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 paren [nl] paren εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 dekker [nl] dekker εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 buidel [nl] buidel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 voorgekomen [nl] voorgekomen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 dekglas [nl] dekglas εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 coordinaten [nl] coordinaten εκφώνηση 0 ψήφοι
29/08/2013 debutante [nl] debutante εκφώνηση 0 ψήφοι