Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/04/2019 long jump [en] long jump εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2019 analogized [en] analogized εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2019 London Bridge Is Falling Down [en] London Bridge Is Falling Down εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2019 glossies [en] glossies εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2018 Confessions of an English Opium-Eater [en] Confessions of an English Opium-Eater εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 Enigma Variations [en] Enigma Variations εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 feature-length [en] feature-length εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 Wheathampstead [en] Wheathampstead εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 posting [en] posting εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 grander [en] grander εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 principled [en] principled εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 Averell Harriman [en] Averell Harriman εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 A & P [en] A & P εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 diplomatic immunity [en] diplomatic immunity εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 in kind [en] in kind εκφώνηση 0 ψήφοι
17/07/2017 Bachelor of Laws [en] Bachelor of Laws εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2017 geep [en] geep εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2017 uxorocide [en] uxorocide εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2017 Vilnius [en] Vilnius εκφώνηση -1 ψήφοι
26/01/2017 inherent water [en] inherent water εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2016 biventricular [en] biventricular εκφώνηση 1 ψήφοι
17/11/2016 I need to finish up the housework today before I can go out [en] I need to finish up the housework today before I can go out εκφώνηση 0 ψήφοι
17/11/2016 A hydrofoil is a very fast boat that rises partly out of the water when moving at high speeds [en] A hydrofoil is a very fast boat that rises partly out of the water when moving at high speeds εκφώνηση 0 ψήφοι
17/11/2016 There is a huge difference in wealth between the rich and the poor [en] There is a huge difference in wealth between the rich and the poor εκφώνηση 0 ψήφοι
17/11/2016 These days it's very difficult to imagine a world without conflict [en] These days it's very difficult to imagine a world without conflict εκφώνηση 0 ψήφοι
17/11/2016 Picasso [en] Picasso εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2016 That's a very generous donation to the fund. We really appreciate it [en] That's a very generous donation to the fund. We really appreciate it εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2016 dining out [en] dining out εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2016 Alan Bates [en] Alan Bates εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2016 easily-digestible [en] easily-digestible εκφώνηση 0 ψήφοι