Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/07/2008 Mario Soldati [it] Mario Soldati εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2008 giardino [it] giardino εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/07/2008 Alberto Moravia [it] Alberto Moravia εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2008 termini [it] termini εκφώνηση 0 ψήφοι
02/07/2008 Italo Calvino [it] Italo Calvino εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/07/2008 Raffaello Sanzio [it] Raffaello Sanzio εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/07/2008 Filippo Brunelleschi [it] Filippo Brunelleschi εκφώνηση 1 ψήφοι
01/07/2008 Carlo Crivelli [it] Carlo Crivelli εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Tiziano [it] Tiziano εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/07/2008 Sandro Pertini [it] Sandro Pertini εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Pontormo [it] Pontormo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/07/2008 Leonardo Sciascia [it] Leonardo Sciascia εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Vasco Pratolini [it] Vasco Pratolini εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Luigi Pirandello [it] Luigi Pirandello εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/07/2008 Leon Battista Alberti [it] Leon Battista Alberti εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Giorgio Bassani [it] Giorgio Bassani εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Cesare Beccaria [it] Cesare Beccaria εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Curzio Malaparte [it] Curzio Malaparte εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Ugo Foscolo [it] Ugo Foscolo εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Grazia Deledda [it] Grazia Deledda εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Carlo Emilio Gadda [it] Carlo Emilio Gadda εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Silvio Pellico [it] Silvio Pellico εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Andrea Palladio [it] Andrea Palladio εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Giacomo Leopardi [it] Giacomo Leopardi εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/07/2008 Primo Levi [it] Primo Levi εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Carlo Levi [it] Carlo Levi εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Eugenio Montale [it] Eugenio Montale εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Elsa Morante [it] Elsa Morante εκφώνηση 0 ψήφοι
01/07/2008 Alessandro Manzoni [it] Alessandro Manzoni εκφώνηση 0 ψήφοι
27/06/2008 Andrea Mantegna [it] Andrea Mantegna εκφώνηση 0 ψήφοι