Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/08/2012 mordwinisch [de] mordwinisch εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2012 schlenkern [de] schlenkern εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2012 hereinpumpen [de] hereinpumpen εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2012 rassenrein [de] rassenrein εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2012 menschenreich [de] menschenreich εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2012 repatriieren [de] repatriieren εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 durchgebacken [de] durchgebacken εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 flektieren [de] flektieren εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 aufblitzen [de] aufblitzen εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 schichtweise [de] schichtweise εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 vierfach [de] vierfach εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 aufseufzen [de] aufseufzen εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 geschlechtlich [de] geschlechtlich εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 Staudenlein [de] Staudenlein εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 Resedaweißling [de] Resedaweißling εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 Taubenskabiose [de] Taubenskabiose εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 aufblitzend [de] aufblitzend εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 unbescheiden [de] unbescheiden εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 heimbringen [de] heimbringen εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 pferdlos [de] pferdlos εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 Edelgamander [de] Edelgamander εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 Weiden-Alant [de] Weiden-Alant εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 Wirbeldost [de] Wirbeldost εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 Wiesenstorchschnabel [de] Wiesenstorchschnabel εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 zentralisieren [de] zentralisieren εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 Klinikumsprecher [de] Klinikumsprecher εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 übelwollend [de] übelwollend εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 stutzschwänzig [de] stutzschwänzig εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 schmeichlerisch [de] schmeichlerisch εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2012 gegrüßt [de] gegrüßt εκφώνηση 0 ψήφοι