Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/09/2012 Ludwig Crüwell [de] Ludwig Crüwell εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 Wurst wider Wurst [de] Wurst wider Wurst εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 Cöthen [de] Cöthen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/09/2012 Eroica-Haus [de] Eroica-Haus εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 erörternswert [de] erörternswert εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 Gauß-Verteilung [de] Gauß-Verteilung εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 kreiden [de] kreiden εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 ÖBB-Infrastruktur [de] ÖBB-Infrastruktur εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 Bamberger Apokalypse [de] Bamberger Apokalypse εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 Großendorf [de] Großendorf εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2012 Bertolt [de] Bertolt εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2012 MyZeil [de] MyZeil εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2012 Christoph Meiners [de] Christoph Meiners εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2012 Arnold Adolph Berthold [de] Arnold Adolph Berthold εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2012 Traxler [de] Traxler εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2012 Belzec [de] Belzec εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2012 suffragan [de] suffragan εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2012 Gideon Ernst von Laudon [de] Gideon Ernst von Laudon εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2012 Richard von Weizsäcker [de] Richard von Weizsäcker εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2012 Klessheim [de] Klessheim εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2012 Herrlingen [de] Herrlingen εκφώνηση 0 ψήφοι
03/09/2012 Edgar Feuchtinger [de] Edgar Feuchtinger εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2012 Karl Mack von Leiberich [de] Karl Mack von Leiberich εκφώνηση 0 ψήφοι
01/09/2012 Szarszewski [de] Szarszewski εκφώνηση 0 ψήφοι
01/09/2012 Kurt Student [de] Kurt Student εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2012 Lykanthrop [de] Lykanthrop εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2012 Wahlstein [de] Wahlstein εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2012 Müller-Lyer [de] Müller-Lyer εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2012 Özil [de] Özil εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2012 durian [de] durian εκφώνηση 0 ψήφοι