Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/01/2011 bulebule [gl] bulebule εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 sapoconcho [gl] sapoconcho εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 tartaruga [gl] tartaruga εκφώνηση 1 ψήφοι
23/01/2011 Marcelle [gl] Marcelle εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 ril [gl] ril εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 leiteiro [gl] leiteiro εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 zoco [gl] zoco εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 ao dereito [gl] ao dereito εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 ao revés [gl] ao revés εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 ao redor [gl] ao redor εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 leria [gl] leria εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 rande [gl] rande εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 furado [gl] furado εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 burato [gl] burato εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 gravata [gl] gravata εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 gaiteiro [gl] gaiteiro εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 desexo [gl] desexo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 couceiro [gl] couceiro εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 torrada [gl] torrada εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 chula [gl] chula εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 formigueiro [gl] formigueiro εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 engado [gl] engado εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 centeo [gl] centeo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 crucifixo [gl] crucifixo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 Sobredo [gl] Sobredo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 Souto [gl] Souto εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 dela [gl] dela εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 min [gl] min εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 del [gl] del εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 contigo [gl] contigo εκφώνηση 0 ψήφοι