Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/01/2011 Klaku [eo] Klaku εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Admirinda [eo] Admirinda εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 mortigito [eo] mortigito εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Spirita [eo] Spirita εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 nereelektebla [eo] nereelektebla εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 pasaĝero [eo] pasaĝero εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 prezidanto [eo] prezidanto εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 batalejo [eo] batalejo εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 paradokse [eo] paradokse εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Manuskripto [eo] Manuskripto εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Enkonduko [eo] Enkonduko εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Tarrío [gl] Tarrío εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Tallón [gl] Tallón εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Soutiño [gl] Soutiño εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Soaxe [gl] Soaxe εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 u-los [gl] u-los εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Silván [gl] Silván εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Silvares [gl] Silvares εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Sisalde [gl] Sisalde εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Suevos [gl] Suevos εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 melodía [gl] melodía εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 melodio [eo] melodio εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Hieronimo [eo] Hieronimo εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 klaso [eo] klaso εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 pagata [eo] pagata εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 mortinta [eo] mortinta εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 koleris [eo] koleris εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Agnoskante [eo] Agnoskante εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 Dika [eo] Dika εκφώνηση 0 ψήφοι
23/01/2011 pluvmantelo [eo] pluvmantelo εκφώνηση 0 ψήφοι