Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
21/12/2011 30日 [ja] 30日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 12日 [ja] 12日 εκφώνηση Από strawberrybrown
21/12/2011 11日 [ja] 11日 εκφώνηση Από strawberrybrown
21/12/2011 10日 [ja] 10日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 9日 [ja] 9日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 8日 [ja] 8日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 7日 [ja] 7日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 6日 [ja] 6日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 5日 [ja] 5日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 4日 [ja] 4日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 3日 [ja] 3日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 2日 [ja] 2日 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2011 20歳 [ja] 20歳 εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2011 パパ [ja] パパ εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2011 四面体 [ja] 四面体 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 [ja] 沖 εκφώνηση 1 ψήφοι
20/10/2011 [ja] 故 εκφώνηση Από siti73
20/10/2011 [ja] 財 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 不和 [ja] 不和 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 [ja] 負 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 不名誉 [ja] 不名誉 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 不配 [ja] 不配 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 不平 [ja] 不平 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 不肖 [ja] 不肖 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 不振 [ja] 不振 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 不用 [ja] 不用 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 微弱信号 [ja] 微弱信号 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 必要性 [ja] 必要性 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 物自体 [ja] 物自体 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/10/2011 二律背反 [ja] 二律背反 εκφώνηση 0 ψήφοι