Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
11/10/2011 菩提 [ja] 菩提 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 上人 [ja] 上人 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 童子 [ja] 童子 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 比丘 [ja] 比丘 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 比丘尼 [ja] 比丘尼 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 在家 [ja] 在家 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 居士 [ja] 居士 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 六道 [ja] 六道 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 天人 [ja] 天人 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 十大弟子 [ja] 十大弟子 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 摩利支天 [ja] 摩利支天 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 阿逸多 [ja] 阿逸多 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 大梵天王 [ja] 大梵天王 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 法宝 [ja] 法宝 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 辟支佛 [ja] 辟支佛 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 小乘 [ja] 小乘 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 法界 [ja] 法界 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 如来寺 [ja] 如来寺 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 妙音如来 [ja] 妙音如来 εκφώνηση 0 ψήφοι
11/10/2011 多宝如来 [ja] 多宝如来 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2011 [ja] 業 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2011 文殊 [ja] 文殊 εκφώνηση Από skent
10/10/2011 硼素 [ja] 硼素 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2011 ホウ素 [ja] ホウ素 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2011 ネオン [ja] ネオン εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2011 アルミニウム [ja] アルミニウム εκφώνηση Από poyotan
10/10/2011 珪素 [ja] 珪素 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2011 [ja] 燐 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2011 塩素 [ja] 塩素 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2011 アルゴン [ja] アルゴン εκφώνηση 0 ψήφοι