Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/09/2015 kijken [nl] kijken εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 migratiefactor [nl] migratiefactor εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 migraties [nl] migraties εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 mijlpalen [nl] mijlpalen εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 overhevel [nl] overhevel εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 mijltje [nl] mijltje εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 fazantenhennen [nl] fazantenhennen εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 hofmeesteres [nl] hofmeesteres εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 faxsoftware [nl] faxsoftware εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 hofnarren [nl] hofnarren εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 fazen [nl] fazen εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 schudder [nl] schudder εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 hofjes [nl] hofjes εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 osseveld [nl] osseveld εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 Almelo de Riet [nl] Almelo de Riet εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 Hans in’t Zandt [nl] Hans in’t Zandt εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 vertuien [nl] vertuien εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 hofsteden [nl] hofsteden εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2015 onvermoeibaar [nl] onvermoeibaar εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 omschrijvingen [nl] omschrijvingen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 redactiecommissie [nl] redactiecommissie εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 rolzitting [nl] rolzitting εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 demonstranten [nl] demonstranten εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 kroontjes [nl] kroontjes εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 redactiebureau [nl] redactiebureau εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 onderwatersport [nl] onderwatersport εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 onderwijskunde [nl] onderwijskunde εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 gewelfboog [nl] gewelfboog εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 onverpakt [nl] onverpakt εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 oesterkwekerij [nl] oesterkwekerij εκφώνηση 0 ψήφοι