Μέλος:

yoel

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους yoel

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/07/2011 basisfrequentie [nl] basisfrequentie εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 basiscategorie [nl] basiscategorie εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 korfcel [nl] korfcel εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 bodemeffect [nl] bodemeffect εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 basisbehoefte [nl] basisbehoefte εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 basisvaardigheid [nl] basisvaardigheid εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 buccaal [nl] buccaal εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 onderhandelen [nl] onderhandelen εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 bedwateren [nl] bedwateren εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 bedplassen [nl] bedplassen εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 kanaliseren [nl] kanaliseren εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 canonisch [nl] canonisch εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 cardiovasculair [nl] cardiovasculair εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 hulpverlener [nl] hulpverlener εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 verzorger [nl] verzorger εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 carpaal [nl] carpaal εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 casus [nl] casus εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 cerebrotonie [nl] cerebrotonie εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 castratieangst [nl] castratieangst εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 basilair [nl] basilair εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 kindermishandeling [nl] kindermishandeling εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 kinderpsychologie [nl] kinderpsychologie εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 ontwikkelingspsychologie [nl] ontwikkelingspsychologie εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 kalenderleeftijd [nl] kalenderleeftijd εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 keuze-experiment [nl] keuze-experiment εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 toevalsvariatie [nl] toevalsvariatie εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 cholerisch [nl] cholerisch εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 cholinergisch [nl] cholinergisch εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 karakteranalyse [nl] karakteranalyse εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2011 woorddoofheid [nl] woorddoofheid εκφώνηση 0 ψήφοι