Μέλος:

yoel

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους yoel

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/09/2015 oesterkwekerijen [nl] oesterkwekerijen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 oervervelend [nl] oervervelend εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 oertijden [nl] oertijden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 oervolk [nl] oervolk εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 oesterbank [nl] oesterbank εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 oerwouden [nl] oerwouden εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 oerwoudmensen [nl] oerwoudmensen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 afkortingstekens [nl] afkortingstekens εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 afkortingsteken [nl] afkortingsteken εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 afkortingen [nl] afkortingen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 oesterpannen [nl] oesterpannen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 oesterparel [nl] oesterparel εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 afkoppeling [nl] afkoppeling εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 afkort [nl] afkort εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 afkrabben [nl] afkrabben εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 vertrouwensrelatie [nl] vertrouwensrelatie εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 vertrouwenspositie [nl] vertrouwenspositie εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 vertrouwenskwestie [nl] vertrouwenskwestie εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 vertrouwensfunctie [nl] vertrouwensfunctie εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 afkreeg [nl] afkreeg εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 vertrouwelingen [nl] vertrouwelingen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 vertrouwensarts [nl] vertrouwensarts εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 vertrouwensbeginsel [nl] vertrouwensbeginsel εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 bijter [nl] bijter εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 bijtertje [nl] bijtertje εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 fazantenhaan [nl] fazantenhaan εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 fazanteneieren [nl] fazanteneieren εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 bijtellingen [nl] bijtellingen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 bijtekenen [nl] bijtekenen εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2015 vertwijfelen [nl] vertwijfelen εκφώνηση 0 ψήφοι