Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/08/2011 Kopenhagen [nl] Kopenhagen εκφώνηση 0 ψήφοι
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] AWBZ-zorg εκφώνηση 0 ψήφοι
16/08/2011 BIG-register [nl] BIG-register εκφώνηση 0 ψήφοι
16/08/2011 big [nl] big εκφώνηση 0 ψήφοι
16/08/2011 psychotherapeut [nl] psychotherapeut εκφώνηση 0 ψήφοι
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] fysiotherapeut εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
15/08/2011 overtuigen [nl] overtuigen εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] overtuigingskracht εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2011 vergaderzaal [nl] vergaderzaal εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] bierbrouwerij εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2011 vrienden [nl] vrienden εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2011 Jan Sweelinck [nl] Jan Sweelinck εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2011 bui [nl] bui εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/08/2011 freule [nl] freule εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/08/2011 ruit [nl] ruit εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 attitudes [nl] attitudes εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 verhelderen [nl] verhelderen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 concepten [nl] concepten εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 overtuigingen [nl] overtuigingen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 gezamenlijke [nl] gezamenlijke εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 succesvolle [nl] succesvolle εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 andermans [nl] andermans εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/08/2011 BV [nl] BV εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 attituden [nl] attituden εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 grijze [nl] grijze εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 iemands [nl] iemands εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 voorbeelden [nl] voorbeelden εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/08/2011 beïnvloeding [nl] beïnvloeding εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 Intentie [nl] Intentie εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 mentale [nl] mentale εκφώνηση 0 ψήφοι