Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/08/2011 discussies [nl] discussies εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 effecten [nl] effecten εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 gesteldheid [nl] gesteldheid εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 attitudeverandering [nl] attitudeverandering εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 intentionele [nl] intentionele εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 etc. [nl] etc. εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 Derk Boerrigter [nl] Derk Boerrigter εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 John Van Koert [nl] John Van Koert εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2011 metafoor [nl] metafoor εκφώνηση 1 ψήφοι
10/08/2011 Antithese [nl] Antithese εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2011 armoede [nl] armoede εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 eufemisme [nl] eufemisme εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 keukenvloer [nl] keukenvloer εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 prolepsis [nl] prolepsis εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 asyndetisch [nl] asyndetisch εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 Saarlooswolfhond [nl] Saarlooswolfhond εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 Saarloos [nl] Saarloos εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 hyperbool [nl] hyperbool εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 vroom [nl] vroom εκφώνηση -1 ψήφοι
09/08/2011 paradox [nl] paradox εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 theeketel [nl] theeketel εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 understatement [nl] understatement εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 retorisch [nl] retorisch εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 anticlimax [nl] anticlimax εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 climax [nl] climax εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 polysyndetisch [nl] polysyndetisch εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 paralellisme [nl] paralellisme εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 exclamatie [nl] exclamatie εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 sarcasme [nl] sarcasme εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2011 cynisme [nl] cynisme εκφώνηση 0 ψήφοι