Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/08/2011 recreatie [nl] recreatie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 reconstructie [nl] reconstructie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 rehabilitatie [nl] rehabilitatie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 respons [nl] respons εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 recapituleren [nl] recapituleren εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 cartografie [nl] cartografie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 kalligrafie [nl] kalligrafie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 choreografie [nl] choreografie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 homofoon [nl] homofoon εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 homofilie [nl] homofilie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 telepathie [nl] telepathie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 empathie [nl] empathie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 synchroniseren [nl] synchroniseren εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 synoptisch [nl] synoptisch εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 syntactisch [nl] syntactisch εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 Theologie [nl] Theologie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 theocratie [nl] theocratie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 monotheïsme [nl] monotheïsme εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 cinefiel [nl] cinefiel εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 anglofiel [nl] anglofiel εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 pedofilie [nl] pedofilie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2011 filantroop [nl] filantroop εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2011 thomas acda [nl] thomas acda εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2011 uitvaren [nl] uitvaren εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2011 haarplukken [nl] haarplukken εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2011 kibbelen [nl] kibbelen εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2011 ochtendmens [nl] ochtendmens εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2011 Maggi [nl] Maggi εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2011 octaaf [nl] octaaf εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2011 manspersoon [nl] manspersoon εκφώνηση 0 ψήφοι