Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/10/2009 escavação [pt] escavação εκφώνηση 0 ψήφοι
23/10/2009 Betancourt [pt] Betancourt εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 tauchéria [pt] tauchéria εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 divisional [pt] divisional εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 taúba [pt] taúba εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 taurico [pt] taurico εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 divisionário [pt] divisionário εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 taurim [pt] taurim εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 taurina [pt] taurina εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 taurino [pt] taurino εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 diviseiro [pt] diviseiro εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 divisibilidade [pt] divisibilidade εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 tauro [pt] tauro εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 tauróbolo [pt] tauróbolo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 taurobóleo [pt] taurobóleo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 dobrão [pt] dobrão εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 dobre [pt] dobre εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 docidão [pt] docidão εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 docético [pt] docético εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 docetismo [pt] docetismo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 docilizar [pt] docilizar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 dócil [pt] dócil εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 docilidade [pt] docilidade εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 docílimo [pt] docílimo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 divulgativo [pt] divulgativo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 divulgado [pt] divulgado εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 carumbé [pt] carumbé εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 carunfeiro [pt] carunfeiro εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 carunfa [pt] carunfa εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2009 carúncula [pt] carúncula εκφώνηση 0 ψήφοι