Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/09/2013 trpaslík [cs] trpaslík εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2013 neživotný [cs] neživotný εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2013 skrblit [cs] skrblit εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2013 rovinka [cs] rovinka εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2013 dějinný [cs] dějinný εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2013 biosféra [cs] biosféra εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokovi [cs] sokovi εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolskou [cs] sokolskou εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolovsku [cs] sokolovsku εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolovsko [cs] sokolovsko εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolovskem [cs] sokolovskem εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolovska [cs] sokolovska εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolovnu [cs] sokolovnu εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolovem [cs] sokolovem εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolova [cs] sokolova εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolníky [cs] sokolníky εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sokolníku [cs] sokolníku εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sólu [cs] sólu εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sololitu [cs] sololitu εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 solný [cs] solný εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 solnou [cs] solnou εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 solné [cs] solné εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 somálsku [cs] somálsku εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 součást [cs] součást εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sondu [cs] sondu εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sondou [cs] sondou εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 sond [cs] sond εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 soudku [cs] soudku εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 soudkovou [cs] soudkovou εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 soudkové [cs] soudkové εκφώνηση 0 ψήφοι