βίντεο

Αυτή η ενότητα περιέχει μια βιντεοθήκη σε διάφορες γλώσσες που θα σας βοηθήσουν να μάθετε να προφέρετε σωστά.

How to order coffee How to order coffee
Pronounce words with silent letters and syllables Pronounce words with silent letters and syllables
Pronunciation of minimal pairs in English - 'boat and 'bought' Pronunciation of minimal pairs in English - 'boat and 'bought'

How to pronounce names of foods
Learn how to pronounce names of food. Play this video and learn how to say lots of different words associated with food such as 'seasonable', 'sausages', 'ham', 'jam', 'beer', 'anchovies', 'asparagus', 'bread' and 'chorizo'. Don't get stuck again when shopping for dinner and ask for your favourite food without a problem. Improve your English easily. Forvo makes it quicker and more enjoyable than anyone else. How? Just watch this video.

32.643
Δεν υπάρχουν άλλα βίντεο