Γλώσσα της ημέρας

Τοντάνο [tdn]

Αριθμός ομιλητών:
80.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
0
Εκφωνήσεις λέξεων:
116
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
53