Γλώσσα της ημέρας

Τοντάνο [tdn]

Αριθμός ομιλητών:
92.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
0
Εκφωνήσεις λέξεων:
116
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
53
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών