Γλώσσα της ημέρας

Βαλουχικά [bal]

Αριθμός ομιλητών:
8.000.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
23
Εκφωνήσεις λέξεων:
44
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
72