Γλώσσα της ημέρας

Ρουμάνικα [ro]

Αριθμός ομιλητών:
24.000.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
2.578
Εκφωνήσεις λέξεων:
35.462
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
1.219
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games