Γλώσσα της ημέρας

Χμερικά [km]

Αριθμός ομιλητών:
16.000.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
111
Εκφωνήσεις λέξεων:
105
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
379