Γλώσσα της ημέρας

Dusun [dtp]

Αριθμός ομιλητών:
204.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
4
Εκφωνήσεις λέξεων:
23
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
3
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών