Γλώσσα της ημέρας

Αδυγικά [ady]

Αριθμός ομιλητών:
575.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
43
Εκφωνήσεις λέξεων:
543
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
3.480