Γλώσσα της ημέρας

Βρετονικά [br]

Αριθμός ομιλητών:
200.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
94
Εκφωνήσεις λέξεων:
2.118
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
2.443
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games