Γλώσσα της ημέρας

Βαλλονικά [wa]

Αριθμός ομιλητών:
600.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
7
Εκφωνήσεις λέξεων:
100
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
958
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games