Γλώσσα της ημέρας

Σαρδηνικά [sc]

Αριθμός ομιλητών:
1.200.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
31
Εκφωνήσεις λέξεων:
861
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
4
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών