Γλώσσα της ημέρας

Αφρικανικά [af]

Αριθμός ομιλητών:
7.225.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
462
Εκφωνήσεις λέξεων:
5.827
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
641