Γλώσσα της ημέρας

Γίντις [yi]

Αριθμός ομιλητών:
1.500.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
124
Εκφωνήσεις λέξεων:
7.270
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
194
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών