Γλώσσα της ημέρας

Οσσετικά [os]

Αριθμός ομιλητών:
700.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
33
Εκφωνήσεις λέξεων:
258
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
1.168