Γλώσσα της ημέρας

Άκαν [ak]

Αριθμός ομιλητών:
8.231.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
35
Εκφωνήσεις λέξεων:
30
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
83
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών