Γλώσσα της ημέρας

Ντιβέχι [dv]

Αριθμός ομιλητών:
300.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
21
Εκφωνήσεις λέξεων:
56
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
134
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών