Γλώσσα της ημέρας

Χαβαϊκά [haw]

Αριθμός ομιλητών:
27.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
239
Εκφωνήσεις λέξεων:
448
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
571