Γλώσσα της ημέρας

Ουολοφικά [wo]

Αριθμός ομιλητών:
13.300.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
39
Εκφωνήσεις λέξεων:
190
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
718
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών