Γλώσσα της ημέρας

Ιρλανδικά [ga]

Αριθμός ομιλητών:
94.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
1.526
Εκφωνήσεις λέξεων:
14.098
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
366
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών