Γλώσσα της ημέρας

Αλβανικά [sq]

Αριθμός ομιλητών:
15.000.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
184
Εκφωνήσεις λέξεων:
470
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
1.824