Γλώσσα της ημέρας

Ζουάνγκ [za]

Αριθμός ομιλητών:
9.000.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
47
Εκφωνήσεις λέξεων:
1.060
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
29
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών