Γλώσσα της ημέρας

Pu-Xian Min [cpx]

Αριθμός ομιλητών:
2.600.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
8
Εκφωνήσεις λέξεων:
255
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
2
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών