Γλώσσα της ημέρας

Λιθουανικά [lt]

Αριθμός ομιλητών:
4.000.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
515
Εκφωνήσεις λέξεων:
22.556
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
2
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών