Γλώσσα της ημέρας

Νορβηγικά Nynorsk [nn]

Αριθμός ομιλητών:
5.320.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
192
Εκφωνήσεις λέξεων:
775
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
3.059
Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών