Γλώσσα της ημέρας

Κοτάβα [avk]

Αριθμός ομιλητών:
n/a
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
2
Εκφωνήσεις λέξεων:
462
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
16