Αραβικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Αραβικά). Learn to pronounce with our guides.

Αραβικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Αραβικά

  • 1 εκφώνηση 1
  • 2 εκφώνηση 2
  • 5 εκφώνηση 5
  • @ εκφώνηση @
  • 20 εκφώνηση 20
  • 8 εκφώνηση 8
  • 13 εκφώνηση 13
  • 14 εκφώνηση 14
  • آثم εκφώνηση آثم
  • مرحبًا εκφώνηση مرحبًا

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Αραβικά)?