Πορτογαλικά οδηγός προφοράς

[Português]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Πορτογαλικά

  • Αριθμός ομιλητών: 230.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 29.218
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 128.938
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 0
  • Πορτογαλικά Φωτογραφία από Justin Vidamo