Ἀρχαῖα Ἑλληνικά οδηγός προφοράς

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Ἀρχαῖα Ἑλληνικά

 • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 156
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 87.303
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 2.330
 • Ἀρχαῖα Ἑλληνικά Φωτογραφία από no author
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για seleucids seleucids
 • Καταγράψτε την προφορά για ἱκνέομαι ἱκνέομαι
 • Καταγράψτε την προφορά για ὄλλυμι ὄλλυμι
 • Καταγράψτε την προφορά για φωνέω φωνέω
 • Καταγράψτε την προφορά για
 • Καταγράψτε την προφορά για δικαιοδοσία δικαιοδοσία
 • Καταγράψτε την προφορά για διηνεκής διηνεκής
 • Καταγράψτε την προφορά για διηνεκῶς διηνεκῶς
 • Καταγράψτε την προφορά για συμφορῶ συμφορῶ
 • Καταγράψτε την προφορά για βάσανος βάσανος

Θέαση όλων