Ἀρχαῖα Ἑλληνικά οδηγός προφοράς

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Ἀρχαῖα Ἑλληνικά

 • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 153
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 79.435
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 830
 • Ἀρχαῖα Ἑλληνικά Φωτογραφία από no author
Κορυφαίες προφορές Προσθέστε λέξη

Θέαση όλων

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για ῥύαξ ῥύαξ
 • Καταγράψτε την προφορά για χείμαρρος χείμαρρος
 • Καταγράψτε την προφορά για ὁδοιπορῶ ὁδοιπορῶ
 • Καταγράψτε την προφορά για κάματος κάματος
 • Καταγράψτε την προφορά για ἡδέως ἡδέως
 • Καταγράψτε την προφορά για πλάτος πλάτος
 • Καταγράψτε την προφορά για μῆκος μῆκος
 • Καταγράψτε την προφορά για ὑπερύψηλος ὑπερύψηλος
 • Καταγράψτε την προφορά για ἀπορρίπτω ἀπορρίπτω
 • Καταγράψτε την προφορά για αἴφνης αἴφνης

Θέαση όλων