Καντονικά οδηγός προφοράς

[粵文]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Καντονικά

 • Αριθμός ομιλητών: 72.000.000
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 3.946
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 30.971
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 285
 • Καντονικά Φωτογραφία από Noahs Knight
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για 你接受我们的挑战吗? 你接受我们的挑战吗?
 • Καταγράψτε την προφορά για 窓
 • Καταγράψτε την προφορά για 吮疽舐痔 吮疽舐痔
 • Καταγράψτε την προφορά για 吮癰舐痔 吮癰舐痔
 • Καταγράψτε την προφορά για 郭位 郭位
 • Καταγράψτε την προφορά για 那英 那英
 • Καταγράψτε την προφορά για 经久 经久
 • Καταγράψτε την προφορά για gwai gwai
 • Καταγράψτε την προφορά για 御守 御守
 • Καταγράψτε την προφορά για 口架 口架

Θέαση όλων