Κορεατικά οδηγός προφοράς

[한국어]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Κορεατικά

 • Αριθμός ομιλητών: 77.000.000
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 5.815
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 53.422
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 6.905
 • Κορεατικά Φωτογραφία από Republic of Korea
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για 관광지예요 관광지예요
 • Καταγράψτε την προφορά για 논과 밭이 많아요 논과 밭이 많아요
 • Καταγράψτε την προφορά για 큰 도시예요 큰 도시예요
 • Καταγράψτε την προφορά για 북쪽에 있어요 북쪽에 있어요
 • Καταγράψτε την προφορά για 응접 응접
 • Καταγράψτε την προφορά για 비등점 비등점
 • Καταγράψτε την προφορά για 절륜 절륜
 • Καταγράψτε την προφορά για 절박 절박
 • Καταγράψτε την προφορά για 전폭 전폭
 • Καταγράψτε την προφορά για 변전소 변전소

Θέαση όλων