Ιταλικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ιταλικά). Learn to pronounce with our guides.

Ιταλικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Ιταλικά

  • per εκφώνηση per
  • casa εκφώνηση casa
  • buongiorno εκφώνηση buongiorno
  • zebra εκφώνηση zebra
  • cinema εκφώνηση cinema
  • gli εκφώνηση gli
  • ciao εκφώνηση ciao
  • e εκφώνηση e
  • rosa εκφώνηση rosa
  • pizza εκφώνηση pizza

Θέαση όλων

May you want to pronounce in this language (Ιταλικά)?