Ιταλικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ιταλικά). Learn to pronounce with our guides.

Ιταλικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Ιταλικά

  • rosa εκφώνηση rosa
  • ciao εκφώνηση ciao
  • water εκφώνηση water
  • pizza εκφώνηση pizza
  • buongiorno εκφώνηση buongiorno
  • casa εκφώνηση casa
  • per εκφώνηση per
  • zebra εκφώνηση zebra
  • parola εκφώνηση parola
  • cinema εκφώνηση cinema

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ιταλικά)?