Τουρκικά οδηγός προφοράς

[Türkçe]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Τουρκικά

  • Αριθμός ομιλητών: 150.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 7.285
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 54.944
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 37.971
  • Τουρκικά Φωτογραφία από Frank Kovalchek
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων