Εβραϊκά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Εβραϊκά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Εβραϊκά

  • Ahab εκφώνηση Ahab
  • cat εκφώνηση cat
  • Apple εκφώνηση Apple
  • bad εκφώνηση bad
  • שלום εκφώνηση שלום
  • 1999 εκφώνηση 1999
  • George εκφώνηση George
  • Samuel εκφώνηση Samuel
  • woman εκφώνηση woman
  • merhaba εκφώνηση merhaba

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Εβραϊκά)?