Εβραϊκά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Εβραϊκά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Εβραϊκά

  • merhaba εκφώνηση merhaba
  • cat εκφώνηση cat
  • Apple εκφώνηση Apple
  • תודה εκφώνηση תודה
  • George εκφώνηση George
  • Ahab εκφώνηση Ahab
  • hola εκφώνηση hola
  • bad εκφώνηση bad
  • שלום εκφώνηση שלום
  • 1999 εκφώνηση 1999

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Εβραϊκά)?