Φινλανδικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Φινλανδικά). Learn to pronounce with our guides.

Φινλανδικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Φινλανδικά

  • Helsinki εκφώνηση Helsinki
  • OLE εκφώνηση OLE
  • wifi εκφώνηση wifi
  • moi εκφώνηση moi
  • Toni εκφώνηση Toni
  • kyy εκφώνηση kyy
  • Minne εκφώνηση Minne
  • Åland εκφώνηση Åland
  • Sauli Niinistö εκφώνηση Sauli Niinistö
  • desi εκφώνηση desi

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Φινλανδικά)?