Κινεζικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Κινεζικά). Learn to pronounce with our guides.

Κινεζικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Κινεζικά

  • 再见 εκφώνηση 再见
  • 谢谢 εκφώνηση 谢谢
  • 对不起 εκφώνηση 对不起
  • 您好 εκφώνηση 您好
  • 二 εκφώνηση
  • 北京 εκφώνηση 北京
  • 猫 εκφώνηση
  • 人 εκφώνηση
  • 哺乳 εκφώνηση 哺乳
  • 標本 εκφώνηση 標本

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Κινεζικά)?