Κινεζικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Κινεζικά). Learn to pronounce with our guides.

Κινεζικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Κινεζικά

  • 再见 εκφώνηση 再见
  • 您好 εκφώνηση 您好
  • 谢谢 εκφώνηση 谢谢
  • 对不起 εκφώνηση 对不起
  • 四 εκφώνηση
  • 五 εκφώνηση
  • 中国 εκφώνηση 中国
  • 十 εκφώνηση
  • 日本 εκφώνηση 日本
  • 二 εκφώνηση

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Κινεζικά)?