Γαλλικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Γαλλικά). Learn to pronounce with our guides.

Γαλλικά: Useful content

Most consulted pronunciations in Γαλλικά

  • bonjour εκφώνηση bonjour
  • un εκφώνηση un
  • orange εκφώνηση orange
  • salut εκφώνηση salut
  • 20 εκφώνηση 20
  • y εκφώνηση y
  • pain εκφώνηση pain
  • vin εκφώνηση vin
  • et εκφώνηση et
  • J εκφώνηση J

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Γαλλικά)?